Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava - ICESCR

Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava je tijelo koje prati provedbu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u državama potpisnicama- . One su dužne podnijeti izvješća o stanju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava svakih pet godina. Odbor pregledava izvješće i daje zaključne preporuke državama, a čini ga 18 neovisnih stručnjaka.

Prijevod Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima možete pronaći ovdje.

Ostale novosti

  • 1