Europska mreža tijela za promicanje jednakosti - EQUINET

Europska mreža tijela za promicanje jednakosti okuplja 41 organizaciju iz 31 europske zemlje, koje su ovlaštene za suzbijanje diskriminacije na temelju osnova kao što su dob, invaliditet, spol, rasa ili etničko podrijetlo, vjera ili uvjerenje i seksualna orijentacija i druge. EQUINET djeluje održavanjem i razvojem mreže i platforme na europskoj razini kako bi omogućio nacionalnim tijelima za suzbijanje diskriminacije da ostvare svoj puni potencijal.

Ostale novosti

  • 1