Svjetski dan socijalne pravde – poticaj na prihvaćanje viših standarda poštivanja socijalnih prava

Podsjećamo kako Hrvatska još uvijek nije ratificirala dva važna dokumenta u području socijalnih prava: Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih naroda te Revidiranu Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe, što bi pružilo nove instrumente za jačanje socijalnih prava u svakodnevnom životu građana RH. Naime, ratificiranjem Fakultativnog protokola omogućio bi se lakši pristup pravdi u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje, prehranu, vodu, zdravlje, socijalnu sigurnost i obrazovanje, dok je Revidirana socijalna povelja relevantna napose za ostvarenje radničkih prava – danas toliko aktualnih.

Svjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. veljače nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u studenome 2007. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, kako bi porasla zaposlenost i dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pristup blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.

Svrha obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde jest preuzimanje odgovornosti za ostvarenje "društva za sve", a plan aktivnosti za promociju socijalne pravde treba se ostvarivati na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini i uključivati promicanje jednakosti u plaćama, dostupnosti sredstava i istih mogućnosti.
Na tragu ove odluke, i Međunarodna je organizacija rada u lipnju 2008. godine usvojila Deklaraciju o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju. Deklaracija stavlja punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad u središte gospodarskih i socijalnih prilika te afirmira četiri strateška cilja: promicanje zaposlenosti stvaranjem održivog institucionalnog i gospodarskog okružja, razvoj i jačanje mjera socijalne zaštite, promoviranje socijalnog dijaloga i tripartizma, poštivanje temeljnih načela i prava na rad.

Socijalna prava su danas u Hrvatskoj ugrožena, objektivnim utjecajem ekonomske krize, ali i posljedicama reformskih procesa pri kojima su na udaru štednje javni sektor i razina pružanja javnih usluga, upravo onih koje su zadaća socijalne države. Beskućnicima se treba osigurati bolja socijalna integracija, a starijim i nemoćnim osobama bolja socijalna zaštita, koja između ostalog uključuje i dostupnost potpore u vlastitom domu, putem raznih socijalnih usluga.
Podsjećamo kako Hrvatska još uvijek nije ratificirala dva važna dokumenta u području socijalnih prava: Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih naroda te Revidiranu Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe, što bi pružilo nove instrumente za jačanje socijalnih prava u svakodnevnom životu građana RH. Naime, ratificiranjem Fakultativnog protokola omogućio bi se lakši pristup pravdi u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje, prehranu, vodu, zdravlje, socijalnu sigurnost i obrazovanje, dok je Revidirana socijalna povelja relevantna napose za ostvarenje radničkih prava – danas toliko aktualnih.

PUČKA PRAVOBRANITELJICA

Lora Vidović

 

Ostale novosti

  • 1