Krajem ožujka, pučka pravobraniteljica zaprimila je pritužbu s navodima o nezakonitim postupanjima policijskih službenika temeljem zapovijedi nadređenih, koju je anonimno, zbog straha od mogućih negativnih posljedica za svoju obitelj i posao, podnio policijski službenik Postaje granične policije. Pravobraniteljica je o tome odmah obavijestila DORH i zatražila provedbu odgovarajuće, učinkovite i neovisne istrage, kako bi se nedvojbeno utvrdilo radi li se o stvarnim činjenicama ili neosnovanim optužbama. Obzirom na nedostatak povratnih informacija, početkom lipnja, temeljem Zakona o pučkom pravobranitelju i Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu, pritužbu je dostavila na znanje i eventualno poduzimanje radnji iz nadležnosti Hrvatskog sabora, predsjedniku Hrvatskog sabora, kao i predsjednicima nadležnih saborskih odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Međutim, kako niti od njih još uvijek nije zaprimila povratne informacije o eventualno poduzetim radnjama na ispitivanju navoda iz pritužbe, jedina preostala institucionalna mogućnost jest obavještavanje javnosti temeljem članka 19. Zakona o pučkom pravobranitelju.

Više...

Pučka pravobraniteljica zaprimila je više upita i zahtjeva ustanova i institucija za tumačenjem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je stupio na snagu 1. srpnja (NN br. 17/19), posebice odredbi vezanih uz uspostavljanje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Međutim, Pučki pravobranitelj, iako je tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, nije institucija nadležna za davanje stručnih mišljenja i tumačenja kako ovog Zakona, tako ni ostalih zakona i drugih propisa.

Više...

Živimo u vremenu opravdano rastuće zabrinutosti za stanje i očuvanje prirode i okoliša, a istovremeno i u povijesnom trenutku, jer je u prosincu 2018. nakon Konferencije UN-a o klimatskim promjenama u Poljskoj, započeo globalni školski štrajk za klimu kojeg je inicirala švedska aktivistica i učenica Greta Thunberg, a organiziran je i podržan i u Hrvatskoj. Klimatske promjene sve su aktualnija tema jer ekstremne vremenske pojave poput velikih požara, poplava, erozija, oluja ili visokih vrućina pogađaju gotovo sve dijelove Zemlje, pa tako i Hrvatsku, ostavljajući različite i vrlo ozbiljne posljedice na prirodu i ljude. Jasno je da se klima mijenjala i mijenja uslijed prirodnih okolnosti, no naglasak je na promjeni klime, odnosno globalnom zagrijavanju koje je posljedica ljudskih aktivnosti.

Više...

Na posljednjoj sjednici Pododbora za akreditiranje (SCA) Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI) koji djeluje pri Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Pučkom pravobranitelju potvrđen je status najviše A razine usklađenosti s Pariškim načelima, koji propisuju cijeli niz vrlo strogih kriterija čije je ispunjavanje nužno za dobivanje i potvrđivanje statusa nacionalne institucije za ljudska prava kao u potpunosti neovisne i samostalne. Upravo su neovisnost u radu od izvršne vlasti i sposobnost neograničenog izvršavanja svog mandata ključne karakteristike nacionalnih tijela za ljudska prava, a prepoznaje to i Ustav Republike Hrvatske koji propisuje kako je Pučki pravobranitelj samostalan i neovisan u svom radu, što u praksi znači da nitko ne može davati upute o područjima zaštite i promicanja ljudskih prava koje su mu u nadležnosti.

Više...

Ostale novosti

  • 1