Foto: Hina/Milan Šabić

Nakon požara u Splitu i okolici, koji je u ponedjeljak 17. srpnja 2017. zahvatio i odlagalište otpada Karepovac, pučka pravobraniteljica obratila se nadležnim tijelima tražeći detaljnije podatke o stanju na tom području. Riječ je o utvrđenim vrijednostima emisija u zrak (lebdećih čestica i metala te sumporovodika), kao i planovima za provođenje inspekcijskog nadzora.

Više...

Priopćenje o opisu poslova radnog mjesta i mjerila za određivanje plaće za radna mjesta u Uredu pučke pravobraniteljice u službi za zaštitu osoba lišenih slobode i Nacionalni preventivni mehanizam i službi za suzbijanje diskriminacije, vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama  broj  69/17  od 14. srpnja  2017.

Više...

Foto: Hina/Mario Strmotić

Požari koji su i dalje aktivni u Dalmaciji pokazali su kako ni tri godine nakon katastrofalnih poplava sustav civilne zaštite nije unaprijeđen. Njegova svrha jest preveniranje kriza poput ove i umanjenje njihovih posljedica, zbog čega je 2015. i donesen Zakon o sustavu civilne zaštite, no primjena očito zaostaje, što će pučka pravobraniteljica detaljnije istražiti.

Iako je solidarnost građana opet bila ključna, u izvanrednoj situaciji sustav mora biti snažniji. I dalje je prisutan problem opremljenosti vatrogasaca, koja ne smije ovisiti samo o snazi lokalnih/regionalnih jedinica, na što je pravobraniteljica upozorila u posebnom izvješću* koje je Hrvatskom saboru podnijela nakon poplava u Slavoniji 2014. Također, građani su puno ranije trebali dobiti informacije o kretanju požara i upute kako se ponašati.

Više...

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05,107107, 27108,34111, 49lll, 150117, 34112, 49112,37173, 3gll3,ll15, 13g/1 5 i 61117), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74110, 142111 i 53112) te Plana prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2017. godinu (Narodne novine broj 64117 ), pučka pravobraniteljica raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme.

Više...

Ostale novosti

  • 1