“Voda za sve” tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana voda kojeg po Rezoluciji UN iz 1993. obilježavamo 22. ožujka. Prigoda je to za ukazivanje na probleme dostupnosti, ali i kvalitete, odnosno zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Klimatske promjene, nestašice i onečišćenja, urbanizacija i rast gradova, vodu, pogotovo zdravstveno ispravnu, čini sve važnijim strateškim resursom. Iako je pristup vodi i sanitarijama međunarodno priznato ljudsko pravo, više od dvije milijarde ljudi još uvijek živi bez zdravstveno ispravne vode. Isključenost, diskriminacija, siromaštvo i materijalne nejednakosti među glavnim su preprekama u ostvarivanju ljudskog prava na vodu i sanitarije.

Više...

Postupajući po pritužbama Ivane i Miše Bebića, roditelja dječaka Gabrijela Bebića, te liječnice Ksenije Kaleb, pučka pravobraniteljica Lora Vidović uputila je upozorenje Ministarstvu zdravstva i pozvala ga da ju u roku od 60 dana izvijesti o rezultatima dodatnih zdravstveno-inspekcijskih nadzora pokrenutih povodom smrti dječaka, kao i o drugim postupcima koji jesu ili će biti pokrenuti protiv odgovornih, ali i o usklađivanju mreže zdravstvene zaštite sa stvarnim potrebama građana.

Više...

Budući da iz prakse međunarodnih i nacionalnih sudova, među kojima je i praksa Ustavnog suda, proizlazi da je korištenje sintagme „za dom spremni“ protupravno, pučka pravobraniteljica Lora Vidović obavijestila je Ministarstvo unutarnjih poslova o nedavnoj objavi na službenoj Facebook stranici pjevača Marka Perkovića na kojoj je obožavateljima upućena poruka sa spornim pozdravom, te je zatražila od MUP-a da ju obavijesti je li povodom nje pokrenuo postupak.

Više...

Ostale novosti

  • 1