Zaštita i promocija ljudskih prava

"Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva." - tako počinje 1. članak UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Ljudska prava su neotuđiva, što znači da vrijede uvijek i ne mogu nikome biti oduzeta. Za njihovu zaštitu i promociju u Hrvatskoj zadužena je pučka pravobraniteljica, kao opunomoćenica Hrvatskoga sabora.

Pučka pravobraniteljica razmatra pritužbe na postojanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima. U skladu s posebnim zakonima, razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba. Nakon provedenog ispitnog postupka, može dati mišljenje, prijedlog, preporuku ili upozorenje.

Više...

Nastojanja da se izradom novog Ovršnog zakona unaprijedi zaštita dostojanstva ovršenika, smanje troškovi postupka i postigne pravednija procesna ravnoteža ovrhovoditelja i ovršenika, svakako su vrijedna pozdrava, što je pučka pravobraniteljica Lora Vidović i primijetila tijekom javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga tog zakona. No, unatoč namjeri da se ispuni njena preporuka i novim zakonom uspostavi pravedan, učinkovit i održiv model ovrhe, i dalje je ostao neriješen niz problema, uključujući i problem tzv. vječitih dužnika.

Više...

Ministarstvo zdravstva pristupilo je izradi izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja čije unapređenje pučka pravobraniteljica kontinuirano preporučuje još od 2014. godine.

Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je zračenje elektromagnetskih polja kao moguće kancerogeno za ljude (kategorija 2B), dok su Europska unija i Vijeće Europe svojim rezolucijama zauzeli stajalište da je prilikom njihovog korištenja potrebno primjenjivati načela predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti. Primjena ovih načela treba osigurati poboljšanje postojećih mehanizama zaštite zdravlja ljudi.

Više...

Umirovljenici koji su otišli u mirovinu nakon 1. siječnja 2014. godine i dalje neće imati pravo na dostavu mirovine poštom, već isključivo putem banaka koje mogu, ali i ne moraju, nuditi ovu uslugu. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović predložila je Ministarstvu rada i mirovinskog sustava da, prilikom izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju, otkloni ovu neravnopravnost, barem za građane koji su slabije pokretni zbog narušenog zdravlja ili žive u prometno izoliranim područjima, no njena je preporuka odbijena.

Više...
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914