Sjedinjene Američke Države objavile su najnovije redovito izvješće o stanju ljudskih prava u svijetu. Govoreći o Hrvatskoj, State Department kao najvažnije probleme navodi diskriminaciju i kršenja ljudskih prava u obliku nasilja nad ženama te pripadnicima etničkih manjina, posebice Srba i Roma. U tom kontekstu, u izvješću opisuju događaje vezane uz dvojezične ploče u Vukovaru.

Više...

Agencija Europske unije za temeljna prava (Fundamental Rights Agency - FRA) objavila je godišnje Izvješće za 2014. godinu, u kojem donosi detaljan pregled stanja temeljnih prava u zemljama članicama EU, pa tako i Hrvatskoj, ističući postignuća, ali i brojne izazove uočene u protekloj godini.

Kao i posljednjih godina, FRA upozorava na visoke razine siromaštva i socijalne isključenosti djece, ističući kako njihovi podaci govore o brojci od 26 milijuna djece diljem EU, koja su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. 

Više...

Ostale novosti

  • 1