konvencija-za-zastitu-ljudksih-prava-i-temeljnih-slobodaSavjetnica pučke pravobraniteljice sudjelovala je u petak, 15. svibnja 2015. godine, u radu Pravne akademije Centra za mirovne studije u Zagrebu, tema koje je bio članak 3. Europske konvencije za zaštitu temeljnih sloboda i ljudskih prava. U sklopu susreta održan je i sastanak o stvaranju mreže odvjetnika koji se bave zaštitom ljudskih prava i koji imaju interes u području azila i migracija, kao neformalna grupa sa svrhom povezivanje i razmjena iskustava i informacija,  čiji cilj je unaprijediti ne samo sustav azila, već i šire razviti praksu sudova i administrativnih tijela, imajući u vidu profiliranje imigracijskih odvjetnika. Poziv je upućen i pravnicima koji rade u udrugama civilnog društva koje pitanja azila i imigracije zanimaju i koji mogu doprinijeti mreži, ali i kojima bi takva mreža bila korisna.

Na edukaciji u okviru pravne akademije predavanje je održao nizozemski odvjetnik Wil Eikelboom, specijaliziran za postupke pred međunarodnim organizacijama za ljudska prava, posebice Europskim sudom za ljudska prava, te Mirjana Vergaš, iz Agencije UN-a za izbjeglice u Hrvatskoj, koja je predstavila članak 3. Europske konvencije u kontekstu primjene načela non refoulement. 

walk-through-forest-pathU organizaciji HAZU, odnosno Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, a povodom obilježavanja 250 godina šumarstva u Republici Hrvatskoj i Europi, 16. travnja. 2015. održan je Okrugli stol na  temu „Pravna zaštita šuma“, na kojem su kao predavači sudjelovali akademici Slavko Matić i Igor Anić, profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu, Tatjana Josipović i Dragan Medvedović, te docenti Lana Ofak i Frane Staničić.

Radi se o drugom okruglom stolu koje HAZU organizira u okviru područja zaštite okoliša (prvi je održan na opću temu zaštite okoliša u listopadu 2014. godine). Zaštita okoliša jedna je od Ustavnih vrednota, koja treba biti permanentno i učinkovito ostvarena, jer okoliš treba čuvati kao naslijeđeno i posuđeno dobro.

Više...

11081287 824139494347557 4100862144927062289 nU organizaciji Rehabilitacijskog centra za stres i traumu u sklopu projekta “Care@net: zagovarčka mreža za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi” i Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 10. travnja 2015. održan je okrugli stol pod nazivom “Unapređenje politika socijalnog stanovanja za mlade iz alternativne skrbi”. Cilj ovog okruglog stola je senzibilizirati i informirati dionike o problemima stanovanja mladih u riziku od socijalne isključenosti, posebno mladih koji izlaze iz alternativne skrbi te potaknuti formuliranje i zagovaranje inkluzivnih i pravednih javnih politika u području socijalnog stanovanja.

Više...

Ostale novosti

  • 1