Energetsko siromaštvo - gotovo trećina građana ne može redovito plaćati režije

Iako ne postoji općeprihvaćena definicija energetskog siromaštva niti jedinstveni kriteriji za utvrđivanje statusa ugroženog potrošača energije, svi pokušaji definiranja ukazuju da se ovaj pojam ne poklapa uvijek i bezuvjetno s pojmom siromaštva.

Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku u RH je u 2014. 9,7% osoba živjelo u kućanstvima bez adekvatnog grijanja, 29,1% osoba u posljednjih 12 mjeseci nisu mogli redovno podmirivati režije, 66,3% je živjelo u kućanstvima kojima su ukupni troškovi stanovanja znatno financijsko opterećenje, dok za samo 2,4% ukupni troškovi stanovanja ne predstavljaju nikakvo opterećenje za kućni proračun.

Za stjecanje prave slike o stupnju energetskog siromaštva ovim podatcima trebalo bi, primjerice, pridodati i indikatore koji ukazuju na fizičke uvjete stanovanja (vlagu, plijesan), energetsku učinkovitost objekta, broj, starost i zdravstveno stanje ukućana ili njihovo sudjelovanje u aktivnostima zajednice. Međutim, iako je Socijalno akcijskim planom o razumijevanju socijalnih aspekata energetske zajednice, donesenim u ožujku 2013., predviđeno da će Ministarstvo gospodarstva utvrditi indikatore za praćenje energetskog siromaštva te definirati institucije koje prikupljaju podatke o njima, to nije učinjeno ni tijekom 2015. godine.

Više o ovoj temi, kao i o preporukama koje je pučka pravobranitelja uputila nadležnima, možete doznati u poglavlju Energetsko siromaštvo u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2015. godinu.

Energetsko siromaštvo

Ostale novosti

  • 1