Pravilnici o hitnoj medicini ne osiguravaju jednakost pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite

Foto: FaH

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović uputila je Ministarstvu zdravlja mišljenje na Nacrte Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine te Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine.

Upozorila je kako predloženi Pravilnik koji propisuje minimalne uvjete ne definira kada se mobilizira Tim 1, a kada Tim 2, te je potrebno jasno odrediti i što oni smiju raditi. Naime, u sastavu Tima 2 nije predviđen liječnik, što znači da nije osigurana jednakost pacijenata u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite niti zakonom zajamčena usluga standardizirane kvalitete, a takav sastav neusklađen je i sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Napravljena je i razlika za cestovna vozila za djelatnosti izvanbolničke hitne medicine za Tim 1 i Tim 2  te nemaju istu opremu, a upitno je tko će odlučiti koji tim i koje vozilo mora izaći na dojavu. Također, u Timu 1 angažman vozača predviđen je alternativno s medicinskim tehničarem, dok u Timu 2 vozač nije ni predviđen. Taj prijedlog pravobraniteljica Vidović smatra neprimjerenim, s obzirom da vožnja vozila hitne pomoći zahtijeva izuzetnu spretnost i sposobnost te se ne može zahtijevati da i taj posao obavlja medicinski tehničar. 

S druge strane, u Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine nisu vidljive obveze, nadležnosti i odgovornosti Tima 1, Tima 2 i Tima pripravnosti, kao niti razliku između njih, stoga ih je potrebno definirati. Također je nejasno tko i po kojim kriterijima odlučuje o angažmanu pojedinog tima u konkretnim slučajevima.

Cjelovitu reorganizaciju djelatnosti hitne medicine na svim razinama zdravstvene djelatnosti potrebno je prvenstveno propisati Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a tek nakon toga podzakonskim propisima detaljnije urediti uvjete, organizaciju i način obavljanja bolničke i izvanbolničke hitne medicinske pomoći, zaključila je pravobraniteljica Vidović.

Sve detalje mišljenja na oba pravilnika možete pronaći u privitku, a prethodna sudjelovanja u javnim raspravama nalaze se ovdje.

Ostale novosti

  • 1