Snimanje iz zraka - prijedlozi za snažniju zaštitu privatnosti građana

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović uputila je Državnoj geodetskoj upravi mišljenje na nacrt Uredbe o snimanju iz zraka. U njemu predlaže mjere koje bi osigurale snažniju zaštitu privatnosti građana i onemogućile neovlašteno prikupljanje osobnih podataka.

Stanovnike područja na kojem se planira snimanje, smatra pravobraniteljica, potrebno je obavijestiti o području i vremenu snimanja te njegovoj svrsi, primjerice putem lokalnih medija, a podatci o ovoj obavijesti trebali bi biti navedeni u Odobrenju za snimanje iz zraka, koje izdaje Državna geodetska uprava.

Nužan je i aktivniji nadzor od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka u postupku provedbe snimanja iz zraka, a u tekst Uredbe potrebno je unijeti i obvezu da se Odobrenje pravovremeno dostavi i Agenciji.

U postojećih 11 obveznih podataka i dokumenata koje mora sadržavati Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka, potrebno je, smatra pravobraniteljica, dodati i Izjavu o zaštiti prikupljenih osobnih podataka i Izjavu o načinu obavještavanja javnosti o provedbi snimanja. U slučaju dozvoljenog iznošenja neprocesiranih zračnih snimaka iz zemlje, osobito je važno ugraditi pravne mehanizme zaštite od zlouporabe, odnosno propisati obvezu pribavljanja potvrde/mišljenja Agencije o odgovarajućoj razini zaštite u državi u kojoj se namjerava procesirati snimljeni materijal.

Uredba omogućava snimanje i bez ishođenja Odobrenja, kada je riječ o ciljanom snimanju pojedinih industrijskih, gospodarskih, poljoprivrednih lokacija i građevina za potrebe vlasnika, odnosno korisnika lokacije i građevine, kada se ono obavlja unutar granica ciljane lokacije i građevine. Za te situacije pučka pravobraniteljica smatra kako je potrebno pravovremeno obavijestiti vlasnika i/ili korisnika susjednih nekretnina o namjeri provođenja ciljanog snimanja iz zraka. Obavijest bi trebala sadržavati podatke o snimatelju, naručitelju snimanja, području i vremenu snimanja te svrsi snimanja, a dokaze da je obavijest poslana trebalo bi dostaviti Državnoj geodetskoj upravi, najkasnije 2 radna dana prije početka izvođenja ciljanog snimanja iz zraka.

Sve komentare pučke pravobraniteljice na nacrt Uredbe o snimanju iz zraka možete pronaći u nastavku.

Ostale novosti

  • 1