Zaštita i promocija ljudskih prava

"Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva." - tako počinje 1. članak UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Ljudska prava su neotuđiva, što znači da vrijede uvijek i ne mogu nikome biti oduzeta. Za njihovu zaštitu i promociju u Hrvatskoj zadužena je pučka pravobraniteljica, kao opunomoćenica Hrvatskoga sabora.

Pučka pravobraniteljica razmatra pritužbe na postojanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima. U skladu s posebnim zakonima, razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba. Nakon provedenog ispitnog postupka, može dati mišljenje, prijedlog, preporuku ili upozorenje.

Također, pravobraniteljica prati stanje ljudskih prava i ukazuje na potrebu njihove zaštite, potiče na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima i njihovu primjenu, aktivno potiče i održava suradnju s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i znanstvenoistraživačkim institucijama, bavi se istraživačkim radom, razvija i održava bazu podataka i dokumentacije te o ljudskim pravima i svom radu u tom području informira javnost.

Sve navedeno pučka pravobraniteljica poduzima kao neovisna institucija s najvišim statusom neovisnosti (Status A). Njega je 2013. potvrdio Međunarodni koordinacijski odbor za nacionalne institucije za ljudska prava (ICC NHRI), koji djeluje pri Uredu Visoke povjerenice za ljudska prava UN-a.

Ostale novosti

  • 1