Pravna akademija za pravnike/ce i odvjetnike/ce Centra za mirovne studije

konvencija-za-zastitu-ljudksih-prava-i-temeljnih-slobodaSavjetnica pučke pravobraniteljice sudjelovala je u petak, 15. svibnja 2015. godine, u radu Pravne akademije Centra za mirovne studije u Zagrebu, tema koje je bio članak 3. Europske konvencije za zaštitu temeljnih sloboda i ljudskih prava. U sklopu susreta održan je i sastanak o stvaranju mreže odvjetnika koji se bave zaštitom ljudskih prava i koji imaju interes u području azila i migracija, kao neformalna grupa sa svrhom povezivanje i razmjena iskustava i informacija,  čiji cilj je unaprijediti ne samo sustav azila, već i šire razviti praksu sudova i administrativnih tijela, imajući u vidu profiliranje imigracijskih odvjetnika. Poziv je upućen i pravnicima koji rade u udrugama civilnog društva koje pitanja azila i imigracije zanimaju i koji mogu doprinijeti mreži, ali i kojima bi takva mreža bila korisna.

Na edukaciji u okviru pravne akademije predavanje je održao nizozemski odvjetnik Wil Eikelboom, specijaliziran za postupke pred međunarodnim organizacijama za ljudska prava, posebice Europskim sudom za ljudska prava, te Mirjana Vergaš, iz Agencije UN-a za izbjeglice u Hrvatskoj, koja je predstavila članak 3. Europske konvencije u kontekstu primjene načela non refoulement. 

Ostale novosti

  • 1