Okrugli stol “Unapređenje politika socijalnog stanovanja za mlade iz alternativne skrbi”

11081287 824139494347557 4100862144927062289 nU organizaciji Rehabilitacijskog centra za stres i traumu u sklopu projekta “Care@net: zagovarčka mreža za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi” i Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 10. travnja 2015. održan je okrugli stol pod nazivom “Unapređenje politika socijalnog stanovanja za mlade iz alternativne skrbi”. Cilj ovog okruglog stola je senzibilizirati i informirati dionike o problemima stanovanja mladih u riziku od socijalne isključenosti, posebno mladih koji izlaze iz alternativne skrbi te potaknuti formuliranje i zagovaranje inkluzivnih i pravednih javnih politika u području socijalnog stanovanja.

Uz goste predavače prof. dr. sc. Gojka Bežovana, iz CERANEO-a, Suzane Vargović iz Udruge “Breza” i Lidije Lukina Kezić, zamjenice pučke pravobraniteljice, na ovom skupu sudjelovali su predstavnici gradskih vlasti, predstavnici centara za socijalnu skrb, dječjih i odgojnih domova te udomiteljskih obitelji, državne uprave i organizacija civilnog sektora koji rade s mladima iz alternativne skrbi.

Zamjenica pučke pravobraniteljice podržala je ovaj skup i naglasila da pravo na stan spada u ljudska prava, i to u grupu socijalnih prava, u okviru kojih se podrazumijeva pravo na dostojan životni standard, odnosno osiguravanje adekvatnog stanovanja, pristojnog i sanitarno prihvatljivog. Zaključno, predložila je da se žurno donese Strategija o socijalnom stanovanju te novi zakonski okvir kojim bi se jasnije odredile obveze jedinica lokalne (područne) regionalne samouprave u području socijalnog stanovanja, ali i mogućnost transfera sredstava s državne na lokalnu razinu, uz kontinuirani i učinkovit nadzor nad radom lokalne samouprave u ovom području. Također je predložila da država potakne domove i lokalnu samoupravu na otvaranje većeg broja stambenih zajednica kako bi svi mladi prije izlaska iz doma imali pravo na ovakav oblik skrbi koji ih priprema za samostalan život i pomaže im da se kvalitetno integriraju u život lokalne zajednice. Smatra da bi trebalo izrijekom propisati da mlađe punoljetne osobe iz alternativne skrbi i nakon 21. godine, a najkasnije do navršene 26. godine života, imaju pravo ostati u stambenim zajednicama ako su nezaposleni i/ili nemaju osigurano stanovanje, prema vlastitom izboru i uz suglasnost tima stručnjaka.

Ostale novosti

  • 1