Konferencija „Ljudska prava starijih osoba u sustavu dugotrajne skrbi“

U zajedničkoj organizaciji Europske komisije i Europske mreže nacionalnih institucija za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Briselu je 08. listopada 2014. održana jednodnevna konferencija na temu „Ljudska prava starijih osoba u sustavu dugotrajne skrbi“. Na Konferenciji je predstavljen i budući projekt „Ljudska prava osoba starije životne dobi u sustavu skrbi“, u provedbi kojeg će sudjelovati i Ured pučke pravobraniteljice čija je predstavnica i  sudjelovala u radu konferencije.

Obrađujući teme koje se odnose na zaštitu ljudskih prava osoba starije životne dobi u sustavu dugotrajne skrbi, na konferenciji su prezentirana dosada prikupljena znanja i iskustava u navedenom području. Kako je tema obrađena s različitih aspekata, saznanja objedinjena na Konferencije doprinijeti će i izradi kvalitetnog dvogodišnjeg projekta  čija će provedba doprinijeti uspostavi jasno određenih standarda zaštite ljudskih prava starijih osoba u sustavu dugotrajne skrbi. 

Ostale novosti

  • 1