Posjet pravosudnih dužnosnika zemalja EU

U okviru Programa  razmjene pravosudnih dužnosnika Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) 2. listopada 2014. Ured pučke pravobraniteljice posjetile su sutkinje iz Španjolske, Belgije, Austrije i Portugala te državni odvjetnici Slovenije i Mađarske. Delegaciju, koja je u organizaciji Pravosudne akademije u višednevnome boravku  Republici Hrvatskoj tijekom kojega su posjetili pravosudna i tijela državne uprave u Zagrebu i Splitu, primila je zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić, zadužena  za područje zaštite ljudskih prava.

Nakon uvodne prezentacije o ulozi  institucije pučkog pravobranitelja  u sustavu ljudskih prava Republike Hrvatske, razmijenjena su iskustva u zaštiti ljudskih prava u pojedinim zemljama. Naglasak u razgovorima je bio na odnosu neovisne nacionalne institucije za ljudska prava, odnosno pučkog pravobranitelja i pravosuđa.

Premda su pritužbe građana na rad sudova u porastu u većini slučajeva pučki pravobranitelj nije nadležan jer se građani najčešće žale na kvalitetu rada sudova i na sadržaj sudskih odluka. 

Ostale novosti

  • 1