Predstavnici Sindikata umirovljenika posjetili Ured pučke pravobraniteljice

Dana 04. rujna u Uredu pučke pravobraniteljice održan je sastanak sa predstavnicima Sindikata umirovljenika Hrvatske - SUH. Uz zamjenice pučke pravobraniteljice, gospođu Lidiju Lukina Kezić i gospođu Tenu Šimonović Einwalter na sastanku su sudjelovali i savjetnica pučke pravobraniteljice gospođa Silvija Trgovec Greif te gospođa Jasna A. Petrović, predsjednica SUH-a i gospođa Biserka Budigam i gospodin Milan Tomičić,  predstavnici savjetovalištu za osobe starije životne dobi SUH-a.

Predstavivši ukratko rad SUH-a, sastanak je iskorišten i za prezentiranje najvažnijih tema kojima se Udruga bavi. Izloženi su problemi s kojima se osobe starije životne dobi susreću u svakodnevnom životu, a istaknuto je nekoliko tema/problema s kojima se Udruga posebno bavi. Kao izuzetno problematično područje istaknuti su ugovori o dosmrtnom, ali i doživotnom uzdržavanju koji, kako se naglašava, otvaraju prostor za brojne zloupotrebe teškog društvenog položaja i rastućeg siromaštva starijih osoba. Zbog velikog broja zlouporaba instituta ugovora o dosmrtnom uzdržavanju upućena je i inicijativa za izmjene Zakona o obveznim odnosima, a SUH kroz svoj angažman pokušava osvijestiti, kako starije osobe, tako i širu društvenu zajednicu, o navedenom problemu te u instituciji pučkog pravobranitelja traži suradnika i u navedenom području.

Kao poseban problem istaknuta je i društvena neosjetljivost na probleme s kojima se susreću starije osobe, njihova stigmatizacija i moguća diskriminacija te, unatoč europskim trendovima, nedostatak dugoročne strategije društvene brige o starima.

Zamjenice pučke pravobraniteljice predstavnicima SUH-a prezentirale su način rada i ovlasti institucije, predstavljen je dosadašnji angažman u području zaštite starijih osoba te suzbijanju diskriminacije temeljem dobi te je dogovorena buduća suradnja i to, kako na rješavanju pojedinačnih predmeta i pritužbi tako i kroz poduzimanje zajedničkih promotivnih aktivnosti s ciljem upoznavanja šire javnosti s društvenim položajem i pravima starijih osoba.  

Ostale novosti

  • 1