Sudjelovanje na okruglome stolu „Europsko bogatstvo višejezičnosti“

Kampanja SVI MI – Za Hrvatsku svih nas, u suradnji s Nansen dijalog centrom i Europskim domom Vukovar, u Vukovaru je organizirala okrugli stol pod nazivom: „Europsko bogatstvo višejezičnosti – Quo Vadis Croatia". Okrugli stol bio je jedna od aktivnosti u okviru Dana interkulturalnosti u Vukovaru, koji su se održavali 21. i 24. ožujka 2014., s ciljem doprinosa interkulturalnom i interetničkom razumijevanju te zaštiti kulturnog i jezičnog bogatstva i raznolikosti. Skupu je nazočila predstavnica Ureda.


Na okruglom stolu govorilo se o primjerima rješavanja manjinskih prava i iskustvima višejezičnosti europskih zemalja: Švedske, Finske, Velike Britanije, Belgije i Mađarske koje su izložili predstavnici veleposlanstava ovih zemalja u RH.
Dražen Hoffman iz GONG-a uvodno je govorio o temeljima europske politike jezične raznolikosti, istaknuvši s jedne strane kako u EU postoje 24 službena jezika, 30 manjinskih i više od 100 ugroženih jezika, te kako Povelja o manjinskim ili regionalnim jezicima iz 1992. ne primjenjuje kvote, već manjinu određuje kao grupu brojčano manju od ostatka stanovništva.
Tomislav Žigmanov govorio je o manjinskim pravima i iskustvu hrvatske manjine u Srbiji istaknuvši kako se udžbenici na hrvatskom jeziku ne tiskaju već 12 godina, te kako su problemi s višejezičnim pločama postojali u Beogradu, no ne u pokrajinama.
Posljednji izlagač Ljubomir Mikić iz Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara, podsjetio je okupljene na ranije postignute političke dogovore i sporazume, kojih se valja držati.
Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj su najvećim dijelom sudjelovali građani Vukovara i pripadnici Stožera za obranu Vukovara. Pokazalo se je da modeli višejezičnosti iz europskih zemalja mogu služiti samo kao primjeri dobre ili loše prakse, a ne kao idealni modeli, s čime su se složili svi sugovornici. Stanje u hrvatskom društvu, posebice u Vukovaru ponajviše je opterećeno neriješenim i raznovrsnim poslijeratnim traumama, lošom gospodarskom situacijom, što je plodno tlo za političke manipulacije i stvaranje svjetonazorskih podijeljenosti u društvu.

Ostale novosti

  • 1