'Dislajkam mržnju': Kampanja protiv govora mržnje na internetu

Ministarstvo socijalne politike i mladih prihvatilo je poziv Vijeća Europe za uključivanje u provedbu on-line kampanje 'No hate speech movement' na nacionalnoj razini u cilju senzibiliziranja javnosti, posebno djece i mladih, o poštivanju ljudskih prava i negativnim utjecajima govora mržnje.

Cilj ove kampanje je informirati i senzibilizirati javnost, a posebno djecu i mlade, koji će imati ključnu ulogu u kampanji te će svojim proaktivnim djelovanjem na Internetu, u školi i zajednici osvještavati sebe i druge što je govor mržnje i kakve posljedice takav neprihvatljivi način izražavanja može imati.

Ambasadorica kampanje Iva Šulentić predstavila je promotore kampanje Danijelu Trbović, Ivanu Nanut, Leonu Paraminski, Gorana Bogdana, Amara Bukvića, Tomislava Jelinčića te Klub hokeja na ledu Medveščak, uključenu mrežu udruga, web stranicu www.dislajkammrznju.hr i daljnje aktivnosti.

Na konferenciji je prikazan i službeni spot kampanje 'Dislajkam mržnju' koji možete pogledati.

 

Ostale novosti

  • 1