Pučka pravobraniteljica Lora Vidović primila je 25. kolovoza 2016. predstavnike rumunjskog Nacionalnog vijeća za borbu protiv diskriminacije i moldavskog Vijeća za prevenciju i suzbijanje diskriminacije i osiguravanje jednakosti.

Jednodnevni studijski posjet organiziran je u sklopu projekta koji provodi moldavsko tijelo za jednakost, osnovano 2013., s ciljem jačanja vlastitih kapaciteta i prikupljanja dobre prakse.

Pravobraniteljica je delegaciju upoznala s nadležnostima institucije, s posebnim fokusom na ulogu središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj. U nastavku posjeta, savjetnice pučke pravobraniteljice iz Službe za suzbijanje diskriminacije detaljnije su predstavile način rada na pritužbama građana, uključujući i mogućnosti koje pravobraniteljici stoje na raspolaganju kada utvrdi sumnju na diskriminaciju, ali i aktivnosti promocije jednakog zastupanja i podizanja svijesti o diskriminaciji – nacionalne kampanje, istraživanja, edukacije za suce, policiju i zaposlenike drugih državnih tijela, uspostavu Antidiskriminacijske telefonske linije te terenske posjete romskim naseljima.

Pravni i institucionalni antidiskriminacijski okvir u zemljama jugoistočne Europe nužno je i dalje razvijati, zaključak je regionalne Konferencije o pravnoj zaštiti protiv diskriminacije u jugoistočnoj Europi koju je od 27. do 30. lipnja 2016. u Budvi organizirao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Tom prilikom, predstavljena je regionalna komparativna studija, nakon čega su sudionici, uključujući i savjetnice pučke pravobraniteljice, u različitim radnim grupama raspravljali o modelima obrazovanja i treninga na temu pravnih aspekata antidiskriminacije te o provođenju i kapacitetima antidiskriminacije u regiji.

Konferencija je rezultirala zaključcima o potrebi jačanja profesionalnih kapaciteta, organiziranja treninga za tužitelje i policijske službenike, novih predmeta i tečajeva na fakultetima te revizije antidiskriminacijskog sadržaja u postojećim udžbenicima, kao i osvješćivanja i informiranja javnosti o mehanizmima antidiskriminacijske zaštite, daljnjeg usklađivanja postojećeg zakonodavstva i razmatranja specifičnih potreba marginaliziranih društvenih skupina tijekom kreiranja društvenih politika.

 

U Bruxellesu je od 12. do 14. lipnja 2016. održana konferencije Europske mreže ombudsmana (ENO), na kojoj su predstavnici pravobraniteljskih institucija država članica EU raspravljali o odgovoru EU na izbjegličku krizu, transparentnosti lobiranja i izazovima za vladavinu prava.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić predstavila je aktivnosti Ureda pučke pravobraniteljice tijekom izbjegličke krize u 2015. godini, posebice djelovanje na terenu, na ključnim mjestima kretanja i boravka izbjeglica, za što su se članovi Mreže složili da je najprimjereniji i najučinkovitiji način korištenja ovlasti pravobranitelja za zaštitu i promociju ljudskih prava izbjeglica.

Ostale novosti

  • 1