Pravni i institucionalni antidiskriminacijski okvir u zemljama jugoistočne Europe nužno je i dalje razvijati, zaključak je regionalne Konferencije o pravnoj zaštiti protiv diskriminacije u jugoistočnoj Europi koju je od 27. do 30. lipnja 2016. u Budvi organizirao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Tom prilikom, predstavljena je regionalna komparativna studija, nakon čega su sudionici, uključujući i savjetnice pučke pravobraniteljice, u različitim radnim grupama raspravljali o modelima obrazovanja i treninga na temu pravnih aspekata antidiskriminacije te o provođenju i kapacitetima antidiskriminacije u regiji.

Konferencija je rezultirala zaključcima o potrebi jačanja profesionalnih kapaciteta, organiziranja treninga za tužitelje i policijske službenike, novih predmeta i tečajeva na fakultetima te revizije antidiskriminacijskog sadržaja u postojećim udžbenicima, kao i osvješćivanja i informiranja javnosti o mehanizmima antidiskriminacijske zaštite, daljnjeg usklađivanja postojećeg zakonodavstva i razmatranja specifičnih potreba marginaliziranih društvenih skupina tijekom kreiranja društvenih politika.

 

U Bruxellesu je od 12. do 14. lipnja 2016. održana konferencije Europske mreže ombudsmana (ENO), na kojoj su predstavnici pravobraniteljskih institucija država članica EU raspravljali o odgovoru EU na izbjegličku krizu, transparentnosti lobiranja i izazovima za vladavinu prava.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić predstavila je aktivnosti Ureda pučke pravobraniteljice tijekom izbjegličke krize u 2015. godini, posebice djelovanje na terenu, na ključnim mjestima kretanja i boravka izbjeglica, za što su se članovi Mreže složili da je najprimjereniji i najučinkovitiji način korištenja ovlasti pravobranitelja za zaštitu i promociju ljudskih prava izbjeglica.

Izazovi poštivanja ljudskih prava dodatno su u 21. stoljeću povećani terorističkim prijetnjama, pri čemu institucije za ljudska prava imaju dodatnu odgovornost u kontekstu djelovanja država u borbi protiv terorizma. Upravo na tu temu povjerenik Vijeća Europe Nils Muižnieks i Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), kojom predsjeda pučka pravobraniteljica Lora Vidović, organizirali su radni sastanak u Parizu 20. svibnja 2016.  pod nazivom "Zaštita ljudskih prava u borbi protiv terorizma - uloga nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava".

Ostale novosti

  • 1