Ured pučke pravobraniteljice sudjelovao je u edukaciji službenika zatvorskog sustava o suzbijanju diskriminacije i prevenciji ponižavajućeg postupanja, u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

U sklopu edukacije, zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić govorio je o zabrani ponižavajućeg postupanja kao ljudskom pravu i ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma u njegovom sprječavanju. Službenike je upoznao s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Savjetnica pučke pravobraniteljice Silvija Trgovec Greif polaznike je upoznala s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, nakon čega su imali prilike usvojena znanja testirati radom na konkretnim primjerima iz prakse Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova.

Savjetnice pučke pravobraniteljice iz Područnog ureda Split 24. ožujka 2016. sudjelovale su na susretu debatnog kluba udruge Mojih 50 plus iz Splita. Okupljenima su detaljnije predstavile ovlasti pučke pravobraniteljice u zaštiti i promociji ljudskih prava, uključujući djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma i aktivnosti institucije u ulozi središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj. Članove kluba je ponajviše zanimalo postupaju li državna tijela i druge institucije s javnim ovlastima po prijedlozima, mišljenjima, preporukama i upozorenjima koje im uputi pučka pravobraniteljica te kako izgledaju nenajavljeni obilasci NPM-a.

U organizaciji Njemačkog Instituta za ljudska prava, u Berlinu je 25. i 26. veljače 2016. održan sastanak Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) na temu Programa UN-a za održivi razvoj do 2030. godine koji je donesen u rujnu prošle godine.

Nakon što su nacionalne institucije za ljudska prava iz cijelog svijetu listopadu prošle godine donijele Merida deklaraciju, ovaj je sastanak ciljao razmijeniti iskustva europskih članica Mreže u dosadašnjoj provedbi Programa na nacionalnim razinama, te izvidjeti njihovu potencijalnu ulogu u provedbi i praćenju Programa na regionalnoj i međunarodnoj razini. Predstavnica Europske komisije izložila je dokumente i planove Europske unije koji, slijedeći Program, polaze iz pozicije ljudskih prava, čime predstavljaju priliku za jačanje standarda koji su Programom obuhvaćeni te pozvala članice Mreže na suradnju i partnerstvo.

Program sadrži 17 ciljeva održivog razvoja te 169 povezanih ciljeva u skupinama: bez siromaštva; bez gladi; dobro zdravlje i blagostanje; kvalitetno obrazovanje; jednakost spolova; čista voda i sanitacija; dostupna i čista energija; primjeren rad i ekonomski rast; industrija, inovacije i infrastruktura; smanjenje nejednakosti; održivi gradovi i zajednice; odgovorna potrošnja i proizvodnja; akcija za klimu; život pod vodom; život na zemlji; mir, pravda i jake institucije; partnerstva za ciljeve. Radi se o prvom globalnom sporazumu s univerzalnim i sveobuhvatnim programom djelovanja koji slijedi načela nediskriminacije i jednakosti, te principe univerzalnosti, nedjeljivosti, međusobne ovisnosti i povezanosti ljudskih prava, pri čemu integrira ekološku, društvenu i gospodarsku dimenziju razvoja, u cilju održivog razvoja.

Prepoznata je važnost ovog Programa u budućem radu institucija, ljudskopravaške vrijednosti koje promiče te nužnost i mogućnosti aktivnog sudjelovanja na ključnim mjestima provedbe (HLPF - High Level Political Forum). Predloženi su oblici buduće suradnje članica Mreže u obliku međusobne komunikacije i razmjene postojećih materijala te aktivne uloge u provedbi, praćenju i izvještavanju na regionalnoj i međunarodnoj razini, o čemu će se odlučivati na sastanku Međunarodnog koordinacijskog odbora nacionalnih institucija za ljudska prava koji će se održati u Genevi u ožujku 2016. godine.

Na sastanku je sudjelovalo 11 članica ENNHRI-ja, među kojima i savjetnica pučke pravobraniteljice za zaštitu ljudskih prava.

 

Ostale novosti

  • 1