Zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić predstavio je mišljenje pučke pravobraniteljice na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, kojim će Ured sudjelovati u javnom savjetovanju. Mišljenje se prvenstveno odnosi na detenciju i alternative ove mjere, zaštitu ljudskih prava stranaca tijekom prisilnih povrataka te smještaj maloljetnika u Centru, kao i na neprihvatljivost zabrane pomaganja iz humanitarnih razloga. Zamjenik Krešić predstavio ih je na stručnoj raspravi "Okosnice i posljedice izmjena Zakona o strancima", koju je organizirao Centar za mirovne studije 18. travnja 2016. u Kući Europe u Zagrebu. Na raspravi je, uz predstavnike CMS-a i zamjenika Krešića, sudjelovala i predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova.

Ured pučke pravobraniteljice sudjelovao je u edukaciji službenika zatvorskog sustava o suzbijanju diskriminacije i prevenciji ponižavajućeg postupanja, u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

U sklopu edukacije, zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić govorio je o zabrani ponižavajućeg postupanja kao ljudskom pravu i ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma u njegovom sprječavanju. Službenike je upoznao s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Savjetnica pučke pravobraniteljice Silvija Trgovec Greif polaznike je upoznala s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, nakon čega su imali prilike usvojena znanja testirati radom na konkretnim primjerima iz prakse Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova.

Savjetnice pučke pravobraniteljice iz Područnog ureda Split 24. ožujka 2016. sudjelovale su na susretu debatnog kluba udruge Mojih 50 plus iz Splita. Okupljenima su detaljnije predstavile ovlasti pučke pravobraniteljice u zaštiti i promociji ljudskih prava, uključujući djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma i aktivnosti institucije u ulozi središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj. Članove kluba je ponajviše zanimalo postupaju li državna tijela i druge institucije s javnim ovlastima po prijedlozima, mišljenjima, preporukama i upozorenjima koje im uputi pučka pravobraniteljica te kako izgledaju nenajavljeni obilasci NPM-a.

Ostale novosti

  • 1