Izazovi poštivanja ljudskih prava dodatno su u 21. stoljeću povećani terorističkim prijetnjama, pri čemu institucije za ljudska prava imaju dodatnu odgovornost u kontekstu djelovanja država u borbi protiv terorizma. Upravo na tu temu povjerenik Vijeća Europe Nils Muižnieks i Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), kojom predsjeda pučka pravobraniteljica Lora Vidović, organizirali su radni sastanak u Parizu 20. svibnja 2016.  pod nazivom "Zaštita ljudskih prava u borbi protiv terorizma - uloga nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava".

Zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić sudjelovao je 12. i 13. svibnja 2016. u Dublinu na konferenciji „Uloga Ombudsmana u razmatranju pritužbi zatvorenika“.

Na skupu se raspravljalo o empirijskim i bihevioralnim psihologijskim istraživanjima o zatvorenicima, uspostavi efektivnog sistema pritužbi te primjeni ljudskog faktora pri njihovom razmatranju.

Zamjenik Krešić predstavio je postupanje i rad Ureda pučke pravobraniteljice, s posebnim osvrtom na izbjegličku krizu koja je zahvatila Hrvatsku u 2015. godini.

Konferenciju su zajednički organizirali Ombudsman Irske i Udruženje ombudsmana Irske i Velike Britanije (OA).

 

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održale su 10. svibnja 2016. redoviti sastanak, predviđen Sporazumom o međuinstitucionalnoj suradnji. Uz razmjenu informacija o slučajevima postupanja, sastanak je bio prilika i za planiranje zajedničkih aktivnosti te dogovora o evidencijama slučajeva diskriminacije iz pojedinačnih nadležnosti.

Ostale novosti

  • 1