Iskustva Ureda pučke pravobraniteljice u suzbijanju diskriminacije fokus studijskog posjeta predstavnika rumunjskog i moldavskog tijela za jednakost

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović primila je 25. kolovoza 2016. predstavnike rumunjskog Nacionalnog vijeća za borbu protiv diskriminacije i moldavskog Vijeća za prevenciju i suzbijanje diskriminacije i osiguravanje jednakosti.

Jednodnevni studijski posjet organiziran je u sklopu projekta koji provodi moldavsko tijelo za jednakost, osnovano 2013., s ciljem jačanja vlastitih kapaciteta i prikupljanja dobre prakse.

Pravobraniteljica je delegaciju upoznala s nadležnostima institucije, s posebnim fokusom na ulogu središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj. U nastavku posjeta, savjetnice pučke pravobraniteljice iz Službe za suzbijanje diskriminacije detaljnije su predstavile način rada na pritužbama građana, uključujući i mogućnosti koje pravobraniteljici stoje na raspolaganju kada utvrdi sumnju na diskriminaciju, ali i aktivnosti promocije jednakog zastupanja i podizanja svijesti o diskriminaciji – nacionalne kampanje, istraživanja, edukacije za suce, policiju i zaposlenike drugih državnih tijela, uspostavu Antidiskriminacijske telefonske linije te terenske posjete romskim naseljima.

Ostale novosti

  • 1