Poziv na dostavu podataka za Izvješće pučke pravobraniteljice za 2015. godinu

logopucki2Trenutačno je u tijeku priprema godišnjeg Izvješća pučke pravobraniteljice za 2015. godinu, što uključuje i prikupljanje sveobuhvatnih podataka o stanju ljudskih prava i pojavama diskriminacije u Hrvatskoj. Stoga pozivamo sve zainteresirane da nas obavijeste o zapažanjima koja bi mogla pridonijeti opisu stanja u Hrvatskoj, ovisno o području rada, a posebno:

  • O pojavama i slučajevima ugroze i kršenja ljudskih prava te diskriminacije, koje ste uočili u protekloj godini;
  • O problemima u vezi ugroze i kršenja ljudskih prava te diskriminacije, s kojima se susreću grupe građana/ki koje vam se obraćaju;
  • O problemima ugroze i kršenja ljudskih prava te diskriminacije u pojedinim područjima života u kojima ste aktivni (npr. na radu ili kod zapošljavanja, u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, u javnom prostoru);
  • O pokrenutim sudskim postupcima u vezi diskriminacije te presudama u tim slučajevima;
  • O istraživanjima u vezi zaštite ljudskih prava i pojavnosti diskriminacije te stručnim skupovima na ove teme;
  • Vaš stav - smatrate li da građani/ke prijavljuju diskriminaciju rjeđe nego što se ona uistinu događa i ako da, koji su za to razlozi;
  • O uočenim problemima u ostvarivanju ljudskih prava onih skupina građana/ki koje vam se obraćaju i čijom zaštitom prava se bavite.

Također molimo da nam dostavite druge informacije o stanju ljudskih prava i pojavama diskriminacije, ukoliko smatrate da bi trebale biti dio Izvješća pučke pravobraniteljice, a nisu obuhvaćene gore navedenim pitanjima.

Molimo da nam ove informacije dostavite do 20. siječnja 2016. godine na adresu:

Pučka pravobraniteljica

Trg hrvatskih velikana 6

10 000 Zagreb

ili putem elektroničke pošte na .

 

Ostale novosti

  • 1