Svjetski dan bolesnika

"Bolestan čovjek zna mnogo štošta, o čemu zdrav i ne sluti.", riječi su norveškog književnika Arnea Garborga. Dok stanje fizičkog i psihičkog blagostanja ne zamijeni bolest, nismo ni svjesni da pogled na život dolazi iz dvije različite perspektive, očima zdrave i očima bolesne osobe. Utemeljitelj Svjetskog dana bolesnika, koji se obilježava 11. veljače, papa Ivan Pavao II., u svojim porukama povodom ovog dana, obratio je pažnju na potrebe bolesnika, na nužnost liječenja i njege kroz humani pristup osobi, te na postojanje podrške koja uvelike jača psihičku snagu bolesnika na putu prema ozdravljenju.

Osiguranje ovih uvjeta moguće je samo u društvenoj zajednici koja kroz javne politike osigurava odgovarajući standard u pružanju zdravstvene skrbi. Ona, prije svega, mora biti dostupna, učinkovita i kvalitetna, o čemu kontinuirano pišemo u izvješćima Hrvatskom saboru.

Bolesna osoba ima, prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata, pravo na obaviještenost o svom zdravstvenom stanju, liječenju, mogućim rizicima i prednostima preporučenih pregleda i zahvata, na pristup medicinskoj dokumentaciji, na povjerljivost podataka o zdravstvenom stanju, na privatnost prilikom pregleda, liječenja i pružanja osobne njege. Kodeks medicinske etike i deontologije nalaže liječniku da poštuje prava pacijenta/bolesnika, smatrajući dobrobit pacijenta svojom prvom i osnovnom brigom, te da će svoj posao obavljati stručno i etički besprijekorno, ne iskorištavajući pacijenta niti emotivno, niti tjelesno niti materijalno. Isto tako, Etički kodeks medicinskih sestara nalaže da poštuju bolesnika kao ljudsko biće, te pravo na njegov fizički i mentalni integritet.

Pučka pravobraniteljica je tijekom 2018. godine zaprimala pritužbe građana, iz kojih je bilo vidljivo da bolesnici u nekim slučajevima, nisu dobili cjelovitu informaciju o svojem zdravstvenom stanju, nije im objašnjen medicinski postupak (npr. operativni zahvat) koji je za ozdravljenje, te svi rizici i prednosti takvog postupka. Također, građani su se žalili na probleme oko dostupnosti svoje medicinske dokumentacije. Jedna pritužba odnosila se na gubitak zdravstvenog kartona kronično bolesne osobe koja mora redovito uzimati nekoliko terapija, a podaci u zdravstvenom kartonu su osnova temeljem koje dobiva recepte za terapije. Neprofesionalno ponašanje liječnika i medicinskih sestara prema bolesnim osobama bilo je, isto tako, razlog za obraćanje građana pučkoj pravobraniteljici.

 

Ostale novosti

  • 1