Europski dan prava pacijenata – potrebno ubrzati organizaciju palijativne skrbi u Hrvatskoj

Diljem Europe 18. travnja obilježava se kao Europski dan prava pacijenata, s ciljem podizanja svijesti i znanja o pravima na području zdravlja. Jedan od temeljnih među njima je pristup zdravstvenoj zaštiti, no iskustva mnogih u Hrvatskoj govore da je on često otežan, između ostalog zbog nekvalitetnog informiranja građana, dugih lista čekanja ili nedostupnosti skupih lijekova.

Kao poseban problem ističu se i prava umirućih pacijenata, koji i dalje nemaju odgovarajuću palijativnu skrb. Tako, iako je u nekom obliku treba između 26,000 i 46,000 osoba godišnje, u Mreži javne zdravstvene službe predviđeno je manje od 500 palijativnih postelja. Također, ugovoreno je znatno manje koordinatora za palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite te mobilnih timova od predviđenog broja. Ovakva organizacija ne omogućuje fizičku, psihosocijalnu i duhovnu skrb umirućim pacijentima 24 sata dnevno, što bi trebala biti svrha palijativne skrbi.

Na ovaj problem pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorila je Hrvatski sabor u Izvješću za 2017. U preporuci Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, navela je kako je važno ubrzati organizaciju palijativne skrbi, ali i pružiti adekvatnu i kvalitetnu podršku članovima obitelji.

Naime, članovi obitelji su često zbog nedostatka edukacije prepušteni sami sebi i moraju se snalaziti u brizi i njezi pacijenta bez ikakve sustavne podrške. Pri tome nemaju pravo na bolovanje za njegu odraslog člana obitelji pa potpuno ovise o (ne)razumijevanju svojih poslodavaca. Do pozitivne promjene moglo bi doći provođenjem Strategije socijalne skrbi za starije osobe 2017.-2020., koja predviđa širenje statusa njegovatelja za skrb o starijim osobama, no ne navodi kada bi do toga uistinu moglo doći.

Bez obzira na težinu zdravstvenog stanja, važno je očuvati najbolju moguću kvalitetu života pacijenta sve do smrti, kao i pružiti podršku članovima njihovih obitelji. Iako je krajem 2017. donesen Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH 2017.-2020., razvoj ovog sustava i dalje je zanemaren, što se u konačnici negativno odražava na štetu pojedinaca, ali i čitavih obitelji.

Ostale novosti

  • 1