Pučka pravobraniteljica o izvlaštenju

Izvlaštenje je kao upravni postupak propisan je Zakonom o izvlaštenju koje provode uredi državne uprave po županijama kao prvostupanjska tijela te u drugom stupnju Ministarstvo pravosuđa i upravni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Pritužbe građana na tome području koje je pučka pravobraniteljica zaprimila kao opunomoćenica Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava u 2013., odnosile su se na dugotrajnost postupka, kako na prvostupanjsko, tako i drugostupanjsko rješavanje, kao i na naknadu za izvlaštenu imovinu. Međutim, osim problema na koje se građani pritužuju, postupak izvlaštenja, bilo da se radi o potpunom ili nepotpunom, obilježen je i drugim poteškoćama u provedbi.

Zbog svega navedenoga, odlučili smo reagirati na ovaj Zakon u obliku prijedloga amandmana na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, koji je upućen u zakonodavnu proceduru.

Prijedlog amandmana na Zakon možete pogledati u prilogu.

Ostale novosti

  • 1