Potrebno je proširiti definiciju beskućnika, donijeti nacionalnu strategiju

10. listopada Svjetski je dan beskućnika, a diljem svijeta obilježava se kako bi se podigla svijest o problemima s kojima se suočavaju, istaknulo dobre prakse u lokalnim zajednicama, ali i upozorilo na manjkavosti sustava podrške.

Iako Zakon o socijalnoj skrbi definira tko je beskućnik, ovu definiciju treba proširiti i uskladiti s ETHOS klasifikacijom, odnosno europskom tipologijom beskućništva koja podrazumijeva više različitih kategorija beskućništva – osobe bez krova nad glavom, osobe bez kuće/stana, nesigurno stanovanje te neodgovarajuće stanovanje.

Također, ostali propisi ne prate dovoljno Zakon o socijalnoj skrbi pa beskućnici i dalje imaju problema s ostvarivanjem zdravstvene zaštite. Naime, prethodno trebaju prijaviti prebivalište/boravište, no unatoč reguliranom načinu postupka to ponekad ne uspijevaju.

Krajnji pokazatelj uspješnosti savladavanja problema beskućništva trebao bi biti broj beskućnika koji je tijekom godine zaposlen, smješten u socijalne stanove ili na drugi način socijalno uključen u lokalnu zajednicu, za što je potreban sustavan pristup. Stoga je nužno donijeti Nacionalnu strategiju o beskućništvu i Protokol o postupanju s beskućnicima, kojima bi se definirale obveze nadležnih tijela i drugih dionika te oblici, način i sadržaj njihove suradnje.

Više o ovom problemu i preporukama za poboljšanja možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2016. godinu.

Ostale novosti

  • 1