Socijalna pravda moguća je jedino u društvima u kojima se poštuju sva ljudska prava i temeljne slobode, naglasila je Opća skupština UN-a u rezoluciji kojom je 2007. utemeljila Svjetski dan socijalne pravde. Obilježava se 20. veljače svake godine, s ciljem davanja podrške naporima u iskorjenjivanju siromaštva, osiguranju dostojanstva na radu i ravnopravnosti spolova te postizanju socijalne sigurnosti i pravde za sve.

Hrvatsku na tom putu očekuju znatni napori, u kojima pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjeluje davanjem preporuka za uklanjanje sustavnih problema u zaštiti ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, kao i zagovaranjem kvalitetnijih propisa. U posljednje vrijeme to je uključivalo slanje mišljenja na propise o pravima nezaposlenih i osoba na stručnom osposobljavanju, zdravstvenoj zaštiti, financiranju udruga civilnog društva te na paket zakona u sklopu porezne reforme.

Niz preporuka uputit će i u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2016., a one će biti rezultat analize problema u nizu područja, poput socijalne skrbi, socijalne sigurnosti starijih osoba, prava nezaposlenih, prava nacionalnih manjina, ruralnog razvoja i mnogih drugih koji utječu na položaj najranjivijih članova našeg društva. Dio izdvojenih tema bit će i ovrhe, tijekom kojih su mnogi ovršenici i dalje u nejednakom položaju, dok vjerovnici često ne uspijevaju naplatiti svoj dug.

Za postizanje socijalne pravde u Hrvatskoj potrebno je i da Sabor ratificira Revidiranu socijalnu povelju. Naime, prvotnu verziju ovog dokumenta Vijeća Europe, koja je usvojena 1961. i naziva se „socijalnim ustavom Europe“, Hrvatska je potpisala, no Revidiranu još nije ratificirala.