WP 20141126 14 25 15 ProDanas 26.studenog 2014. godine otvoren je Područni ured pučke pravobraniteljice u Osijeku, a o radu i ulozi pučkog pravobranitelja govorila je pravobraniteljica mr.sc. Lora Vidović.

"Na ovaj se način želimo približiti građanima, jer su njihova očekivanja od naše institucije, koja ima široke ovlasti zaštite i promicanja ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije te djelovanja u ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma, sve veća. Budući da smo do sada imali Ured isključivo u Zagrebu, mnogi građani koji trebaju našu pomoć, zbog udaljenosti, nisu bili u mogućnosti zatražiti zaštitu svojih prava, a na ovaj ćemo im način biti pristupačniji“   kazala je pravobraniteljica Vidović.

Prvom javnom predstavljanju Ureda prisustvovali su prof.dr.sc. Mira Lulić, članica Savjeta pučkog pravobranitelja, predstojnica Katedre za međunarodno pravo i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić te župan Osječko-baranjske županije dr.sc. Vladimir Šišljagić.

17. studenoga 2014. godine je u Rijeci otvoren Područni ured pučke pravobraniteljice na adresi Korzo 2a/I  te je predstavljen rad i uloga Pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Tom prilikom je Lora Vidović, pučka pravobraniteljica naglasila: „ Na ovaj se način želimo se približiti građanima jer su njihova očekivanja od naše institucije sve veća, zbog naših ovlasti zaštite i promicanja ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije te djelovanja u ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma. Budući da smo do sada imali Ured isključivo u Zagrebu, mnogi građani koji trebaju našu pomoć, zbog udaljenosti, nisu bili u mogućnosti pritužiti se i zatražiti zaštitu svojih prava, a na ovaj ćemo im način biti pristupačniji.“

Posljednja dva tjedna svjedoci smo nezadovoljstva branitelja, uslijed nerazumijevanja s predstavnicima vlasti te dugogodišnje ekonomske krize u kojoj se nalazimo.

Još su prošle godine Pučka pravobraniteljica i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom uputile zajednički prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, kao i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Istaknuli smo da se postojećim korisnicima opskrbnine i dodatka za pripomoć u kući treba omogućiti zadržavanje ovih prava kao stečenih te da valja primijeniti pravilo zabrane retroaktivnosti uz naglasak da bi predlagatelj ovih zakona trebao jasno procijeniti koji broj korisnika novim propisom gubi ili mu se znatno umanjuju priznata prava, a koji broj korisnika će ostvarivati u sličnom iznosu pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi. I dalje smo mišljenja da je trebalo izraditi stručnu analitičku podlogu za ovako važno zadiranje u stečena prava najranjivijih skupina u društvu, koji baš zbog lošijeg imovinskog statusa, unutar svoje skupine, ostvaruju pravo na opskrbninu.

Ostale novosti

  • 1