Polazeći od činjenice da je Zakon o kaznenom postupku suštinski zakon koji ne samo da mora osigurati učinkovit kazneni progon i kažnjavanje počinitelja, već se njime nužno postavljaju jasne granice zadiranja države u temeljna ljudska prava, pučka je pravobraniteljica 30. kolovoza 2013. Ministarstvu pravosuđa dostavila mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, o čijem Prijedlogu je u tijeku plenarna rasprava u Hrvatskom saboru.

Dragi građani i građanke,

Ulazak u novu godinu uvijek je prigoda da jedni drugima zaželimo, da nam u bitnim stvarima bude bolja od prethodne. Stoga mi se u ovome trenutku čini potrebnim osvrnuti se i sagledati koje nam je poruke poslala 2013. godina kada je u pitanju osnovna misija institucije pučke pravobraniteljice, a to je zaštita i promicanje ljudskih prava kao temeljne društvene i ustavne vrijednosti. Naime, 2013. je u mnogočemu obilježena događajima koji su se što izravno, a što neizravno ticali zaštite ljudskih prava pojedinaca i skupina u našemu društvu.

Tolerancija u hrvatskome društvu

Tolerancija nije formalno zalaganje za neke apstraktne pojmove, već praktična primjena vrijednosti za koje smo se kao društvo opredijelili, a koja se pokazuje i riječima i djelima. Istovremeno, ona ne znači ignoriranje i pasivno promatranje kršenja prava drugih. Ugrožavanje prava drugih uvijek nas se mora ticati. Tolerancija je stoga aktivno zauzimanje za poštivanje jednakih prava za sve, neovisno o tome jesu li žene ili muškarci, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom, izvanbračni ili bračni parovi, hetero ili homoseksualne orijentacije, ove ili one nacije, vjere, ovog ili onog uvjerenja ili statusa. Ne zaboravimo da smo svi mi različiti od drugih u nekom aspektu i da svatko od nas po nečemu pripada nekoj manjini. Stoga svatko od nas može postati žrtvom predrasuda i stereotipa.

Ostale novosti

  • 1