Nacionalna konferencija Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj

 „Upravo radeći na suzbijanju diskriminacije, uočili smo kako postoji potreba da se razmjene iskustva u primjeni Zakona među različitim organizacijama i institucijama. Neophodno je kontinuirano educiranje stručne javnosti, a preporuke u tom smislu isticali smo i kroz posljednjih nekoliko Izvješća pučke pravobraniteljice. Diskriminacija se u Hrvatskoj ne prijavljuje u dostatnoj mjeri pa i dalje postoji potreba za informiranjem šire javnosti. Naposljetku, također postoji i otvoreno pitanje unaprjeđenja ovog propisa, o kojem se, zapravo, govori od trenutka kada je Zakon stupio na snagu - a o kojem je moguće govoriti samo ako se ozbiljno razmotri djelotvornost trenutno uspostavljenog sustava.

Sa svim dionicima koji Zakon primjenjuju, želimo podijeliti svoja iskustva te progovoriti o tome koliko učinkovito se suzbija diskriminacija u Hrvatskoj.

Građani se često  mire s okolnostima, prihvaćaju situaciju u kojoj su se našli te je i dalje prisutno nepovjerenje u sustav  i strah od mogućih posljedica prijavljivanja, a posebno zabrinjava da velik broj građana još uvijek nije svjestan postojanja sustava zaštite od diskriminacije.“ - istaknula je danas  pučka pravobraniteljica Lora Vidović prilikom otvaranja Konferencije pod nazivom 'Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanu diskriminacije u Hrvatskoj'.

Zakon o suzbijanju diskriminacije primjenjuje se već šestu godinu, a pučki pravobranitelj obavlja poslove središnjeg tijela nadležnog za njeno suzbijanje.

Osnovni cilj Konferencije na kojoj su pozdravne govore održali, osim pučke pravobraniteljice Lore Vidović, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH  Branko Sočanac,  ministar pravosuđa Orsat Miljenić te predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, bio je  da se kroz iznošenje iskustava sudaca, odvjetnika, pravobraniteljskih institucija, nevladinih organizacija, sindikata, tijela državne uprave te vezano za ulogu medija dođe do zaključaka o tome kako se i koliko efikasno Zakon primjenjuje. U kojim područjima i preko kojih instituta je njegova primjena zaživjela, a u kojima uopće nije ili nije zaživjela u mjeri u kojoj bi trebala?  Otuda i naziv konferencije „Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj“ koja će, nadamo se, primjenu Zakona i unaprijediti.

Ostale novosti

  • 1