Priopćenje pravobraniteljice povodom Međunarodnog dana starijih osoba

Prije gotovo četvrt stoljeća Opća je skupština Ujedinjenih naroda, sa željom podizanja javne svijesti o ulozi starijih osoba u društvu, proglasila 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba.

Iako je starenje prirodna posljedica tijeka vremena koja započinje našim rođenjem, dominantni stavovi o starijim osobama i raširena percepcija njihove uloge, sposobnosti i osobina nisu nimalo prirodni, već društveno i kulturno uvjetovani. Potrošačko društvo u kojem danas živimo nameće imperativ mladosti i ljepote, što neposredno utječe kako na  negativno poimanje starosti, tako i na položaj osoba starije životne dobi u društvu koje su zbog toga ponekad zanemarivane, marginalizirane ili diskriminirane temeljem svoje dobi.

Kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, uočili smo trend neprihvatljivog načina prikazivanja starosti i osoba starije životne dobi u komercijalne svrhe, pri čemu se promicanje stereotipizirajućih stavova koristi i u reklamiranju industrijskih proizvoda odnosno paketa usluga. Takav način prikazivanja doprinosi općem usvajanju negativnih stavova prema starosti i starenju, a usvajanje takvih stavova može pak dovesti ili čak i dovodi do diskriminacije temeljem dobi, koja je Zakonom zabranjena.

Procjenjivanje osobe, njenih sposobnosti i vrijednosti samo na osnovu kronološke dobi rezultira opasnim negiranjem velikog potencijala kojim osobe starije životne dobi raspolažu. S druge strane, poticanje aktivnog starenja i sudjelovanja u društvenim zbivanjima, poboljšanje kvalitete skrbi o starijima uz uvažavanje njihovih specifičnih potreba doprinose, kroz iskorištavanje potencijala kojima raspolažu upravo osobe starije životne dobi, boljitku čitavog društva.

Svjesni kako ključnu ulogu u poboljšanju položaja osoba starije životne dobi ima upravo država, u izvješćima Hrvatskom saboru već godinama ukazujemo na različite poteškoće s kojima se starije osobe susreću u Republici Hrvatskoj. Stoga i povodom ovog Međunarodnog dana starijih osoba želimo istaknuti kako je nužno uspostaviti kvalitetniji sustav skrbi o starijima te im osigurati dostupnost roba i usluga u privatnom i javnom sektoru, a svakako i poštovanje, vidljivost i zaštitu  dostojanstva.

Svim našim starijim sugrađanima i sugrađankama čestitamo Međunarodni dan starijih osoba te ih pozivamo da nam se obrate ukoliko smatraju da su im povrijeđena prava, da su diskriminirani  ili  kada procijene kako bi naš angažman, podrška ili savjet mogli pomoći.

Ostale novosti

  • 1