Prava studenata na zdravstveno osiguranje i zaštitu

Povodom medijskih napisa i javne rasprave koja se vodi o odredbama novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti studenata starijih od 26 godina koje su stupile na snagu 1. srpnja 2013.g., smatramo kako određivanje dobne granice za redovite studente,  od 26 godina, u kojoj prestaje vrijediti zdravstveno osiguranje, sa stanovišta zaštite ljudskih nije prihvatljivo, te pozdravljamo najavljenu inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kako bi svi redoviti studenti imali pravo na besplatnu zdravstvenu  zaštitu u trajanju od 8 godina od trenutka upisa na studij.

Napominjemo, međutim,  kako bi trebalo dopustiti mogućnost prilagodbe navedene granice, s jedne strane uzevši u obzir duljinu trajanja pojedinog studija, razinu studija (dodiplomski, poslijediplomski), kao i sve opravdane okolnosti prekida studija, kao što su bolest, briga o bolesnim članovima obitelji, trudnoća itd.

Pučka pravobraniteljica stoga poziva nadležna ministarstva da uvaže i navedene elemente, kako bi u konačnici zakonsko rješenje jamčilo pravedan i uravnotežen pristup pravu studenata na zdravstveno osiguranje i zaštitu.

 

Ostale novosti

  • 1