Zamjenice pučke pravobraniteljice

 

LIDIJA LUKINA KEZIĆ

Copy of DSC 2865 Small

Rođena 27. lipnja 1956. u Zagrebu, gdje je i završila gimnaziju te diplomirala na Pravnom fakultetu 1980. Pravosudni ispit položila je 1982. godine nakon vježbeničkog staža na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu. Izabrana je za zamjenicu pučke pravobraniteljice u Hrvatskom saboru i stupila na dužnost 15. srpnja 2013. Do izbora na dužnost zamjenice, radila je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Sektoru za međunarodno pravo te je bila u diplomaciji. Prije toga radila je u Ministarstvu pravosuđa i od 1996. bavi se zaštitom ljudskih prava kao pomoćnica ministra pravosuđa, a od 1999. do 2004. kao zastupnica Vlade RH pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

Bila je članica mnogih stručnih radnih skupina iz područja ljudskih prava kako u Vladi RH tako i u Vijeću Europe te je sudjelovala u radu brojnih međunarodnih seminara, konferencija i tribina iz područja ljudskih prava. Objavila je stručne radove vezane uz zaštitu ljudskih prava pred Sudom u Strasbourgu, izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava te iz područja međunarodnog kaznenog prava.

 

TENA ŠIMONOVIĆ EINWALTER

Copy of DSC 2835 Small

Rođena 2. prosinca 1980. u Zagrebu, gdje je 2003. godine diplomirala Magna Cum Laude na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 2005. joj je dodijeljena Diploma Međunarodnog instituta za ljudska prava u Strasbourgu. Poslijediplomski studij europskog i komparativnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu završila je 2007., a poslijediplomski znanstveni studij Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2013. Pravosudni ispit položila je 2009. godine.
 
Izabrana je za zamjenicu pučke pravobraniteljice u Hrvatskom saboru i stupila na dužnost 15. srpnja 2013.
 
Do izbora na dužnost zamjenice radila je kao savjetnica pučkog pravobranitelja za pravne poslove te koordinatorica za područje suzbijanja diskriminacije u Uredu pučkog pravobranitelja. Prije toga radila je u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te u Ministarstvu za europske integracije.
 
Kao stručnjakinja za borbu protiv diskriminacije imenovana je za predstavnicu Republike Hrvatske u Europskoj komisiji protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe, a u dva mandata bila je članica Izvršnog odbora Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (2011.-2013. te 2013.-2015.). Bila je članica radnih skupina za izradu propisa, koordinirala provođenje europskih projekata te sudjelovala u radu brojnih domaćih i međunarodnih seminara, konferencija i tribina, na kojima je održala brojna predavanja i izlaganja. Kao autorica i koautorica objavila je više stručnih i znanstvenih radova vezanih uz ljudska prava i prava nacionalnih manjina te suzbijanje diskriminacije, s fokusom na propise, sudsku praksu i mehanizme zaštite, na razini Republike Hrvatske, Vijeća Europe i Europske unije.