Zaštita dostojanstva državnih službenika i namještenika Ureda pučke pravobraniteljice

Osoba imenovana na dužnost povjerljive savjetnice za zazštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika u Uredu pučke pravobraniteljice je savjetnica Maja Hasanbašić.

telefon: (01) 643 1631
faks:     (01) 643 1628.

e-mail:

Osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi zaposlenika Ureda pučke pravobraniteljice, vezanih uz zaštitu dostojanstva iz članka 79. Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike dužna je zaprimati, ispitivati i rješavati pritužbe o zaštiti osobnosti i dostojanstva državnih službenika i namještenika, poduzimati mjere radi sprečavanja nastanka uznemiravanja državnih službenika i namještenika, izvještavati Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenja primjene Kolektivnog ugovora te zaprimati obavijesti o pritužbama koje su podnesene nadređenom službeniku ili sindikalnom povjereniku.