Strateški plan pučkog pravobranitelja za razdoblje 2016. – 2018.

Izrađen je novi sveobuhvatni Strateški plan za razdoblje 2016.-2018. koji nosi nove strateške ciljeve, sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju, izmijenjenim društvenim potrebama u području ljudskih prava i novoj strateškoj viziji pučke pravobraniteljice.