Strateški plan pučkog pravobranitelja za razdoblje 2015. – 2017.

Ured je izradio novi sveobuhvatni Strateški plan za razdoblje 2015.-2017. koji nosi nove strateške ciljeve, sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju, izmijenjenim društvenim potrebama u području ljudskih prava i novoj strateškoj viziji pučke pravobraniteljice.