Strateški plan pučkog pravobranitelja za razdoblje 2014. do 2016. godine

Ured je izradio novi sveobuhvatni Strateški plan za razdoblje 2014.-2016. koji nosi nove strateške ciljeve, sukladno novom Zakonu o pučkom pravobranitelju, izmijenjenim društvenim potrebama u području ljudskih prava i novoj strateškoj viziji pučke pravobraniteljice.