Službenica za zaštitu osobnih podataka u Uredu pučke pravobraniteljice

Službenica za zaštitu osobnih podataka je  Mirela Buturović, savjetnica pučke pravobraniteljice. 

Tel: (021) 682 980 

Fax: (021) 682 983

e-mail:

Na temelju članka 37. st. 1. a) Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka koji:

-        vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka

-        upozorava voditelja obrade osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka

-        upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

-        brine o izvršavanju obveza voditelja obrade, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

-        surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.