Službenica za zaštitu osobnih podataka u Uredu pučke pravobraniteljice

Službenica za zaštitu osobnih podataka je  Mirela Buturović, savjetnica pučke pravobraniteljice. 

Tel: (021) 682 980 

Fax: (021) 682 983

e-mail:

Na temelju članka 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka koji.

– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,

– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

– brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

– omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka

– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.