Priopćenje o testiranju u vezi raspisanog Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pučke pravobraniteljice objavljenog u Narodnim novinama broj 49/15 od 06. svibnja 2015.godine.

Priopćenje o testiranju u vezi raspisanog Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pučke pravobraniteljice objavljenog u Narodnim novinama broj 49/15 od 06. svibnja 2015.godine.  

 

Cijeli tekst natječaja pogledajte u prilogu.