Plan prijma u državnu službu u Uredu pučke pravobraniteljice za 2014. godinu

 

 

plan prijama213-page-001plan prijama213-page-002