Osoba za nepravilnosti u Uredu pučkog pravobranitelja

Osoba zadužena za nepravilnosti u Uredu pučkog pravobranitelja je Aron Pecnik.

Telefon: (01) 643 1626

Fax: (01) 643 1629

e-mail: 

 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06) i članka 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br.70/12), osoba za nepravilnosti obvezna je:

 

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

 

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

 

3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

 

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.