Priopćenje o opisima poslova radnih mjesta i mjerilima za određivanje plaće te sadržaju i načinu provođenja testiranja za radna mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja po raspisanom Javnom natječaju (NN br.49/15)

            

P R I O P Ć E N J E

 o opisu poslova radnog mjesta, mjerila za određivanje plaće, izvorima za pripremanje kandidata za  testiranje za radna mjesta u Uredu pučke pravobraniteljice po raspisanom Javnom natječaju  objavljenom u Narodnim novinama broj 49/15 od 06. svibnja 2015.

Cijeli tekst natječaja pogledajte u privitku.