Priopćenje o opisima poslova radnih mjesta i mjerilima za određivanje plaće te sadržaju i načinu provođenja testiranja za radna mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja po raspisanom Javnom natječaju