Pripajanje Centra za ljudska prava

Centar za ljudska prava osnovan je 1. siječnja 2003. godine kao Projekt tehničke suradnje Vlade Republike Hrvatske i Ureda Visokog predstavnika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNOHCHR-a). U svibnju 2005. godine Centar je postao javna ustanova (Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava,NN 65/05 i 19/10), te je sa samostalnim radom prestao 9. srpnja 2012.godine, kada je pripojen Uredu pučkog pravobranitelja (Zakon o pučkom pravobranitelju, NN 76/2012).

U devet i pol godina djelovanja misija Centra nije se mijenjala. Nakon zatvaranja ureda UNOHCHR-a u Hrvatskoj 31. prosinca 2002. godine, Vlada RH i UNOHCHR dogovorili su osnivanje Centra za ljudska prava čija bi primarna misija bila poticanje i unapređivanje suradnje između državnih institucija, civilnog društva, nacionalnih institucija za zaštitu ljudska prava i akademske zajednice, te ostalih ključnih dionika u području promicanja ljudskih prava. Djelujući s tim ciljem, Centar je održao mnoge javne rasprave i okrugle stolove, proveo istraživanja i studije, organizirao međunarodne razmjene iskustava kroz konferencije i seminare, pružao podršku civilnom društvu najčešće dajući svoje prostorije na besplatno korištenje, bio je podržavatelj, suradnik i partner na mnogobrojnim projektima organizacija civilnog društva i državnih institucija, te je osnovao i razvio specijalnu knjižnicu ljudskih prava koja broji više od šesto pedeset članova te gotovo dvije i pol tisuće naslova. Svo vrijeme Centar je nastojao pratiti najaktualnije teme iz područja ljudskih prava, kroz svoja godišnja izvješća davao je osvrt na stanje ljudskih prava u Hrvatskoj, te je ukazivao na dosljedno provođenje međunarodnih obveza koje je Republika Hrvatska preuzela postavši članicom međunarodnih dokumenata i ugovora koji promiču i štite ljudskih prava.

Inicijalno i dugoročno usmjerenje Centra ka djelovanju koje je u potpunosti usklađeno s Pariškim načelima UN-a (Rezolucija 48/134,1993.) zaokruženo je pripajanjem jedinoj nacionalnoj instituciji za ljudska prava u Republici Hrvatskoj koja je akreditirana najvišim "A"statusom, Pučkom pravobranitelju. U okolnostima kada su od strane UN-a (Preporuke Međunarodnog koordinacijskog tijela za nacionalne institucije za ljudska prava) i Europske komisije u okviru pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Poglavlje 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava) prepoznate potrebe za jačanjem institucije pučkog pravobranitelja, i to posebice u području promicanja ljudskih prava, te su mu Ustavnim promjenama iz 2010. godine proširene ovlasti i na područje promocije, pripajanje Centra Uredu pučkog pravobranitelja pokazalo se je optimalnim rješenjem za obje institucije koje su podržali i navedeni dionici. Pripajanje je utemeljeno na rezultatima dviju stručnih analiza  proizašlima iz projekta: "Jačanje institucije pučkog pravobranitelja" kojega je Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) provodio u suradnji s Pučkim pravobraniteljem te Centrom za ljudska prava: "Racionalizacija sustava ljudskih prava u RH" iz veljače 2010., te "Analiza (projekcija) spajanja Ureda pučkog pravobranitelja i Centra za ljudska prava" iz prosinca 2010. godine.

Navedena iskustva Centra u promociji ljudskih prava kroz povezivanje pravobraniteljskih institucija, državnih institucija, civilnog društva, međunarodnih organizacija, znanstvenoistraživačkih institucija, akademske zajednice i medija oko različitih tema iz područja ljudskih prava ponajviše kroz javne rasprave i poticanje međusobne komunikacije i suradnje bit će značajno u jačanju promotivne uloge Pučkog pravobranitelja, što je zadaća nekadašnjeg Centra od 9. srpnja 2012. godine.

 

Godišnja izvješća Centra

 

Istraživanja

Rasna netrpeljivost i "govor mržnje" - međunarodni i hrvatski standardi i praksa
Izvjestaj HR Govor mrznje i rasna netrpeljivost [Verzija na hrvatskom]

Položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Polozajnacionalnihmanjina [Verzija na hrvatskom jeziku]
Report-national-minorities-in-croatia-hrc-april-2005 [Verzija na engleskom]

Utjecaj procesa približavanja Europskoj uniji na ljudska prava u Hrvatskoj
Europska_unija_i_ljudska_prava_u_RH [Verzija na hrvatskom jeziku]
EU_and_Human_Rights_in_CRO-eng [Verzija na engleskom jeziku]
Inicijalno istraživanje

Organizacije civilnog društva i provedba zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
Organizacije civilnog društva i provedba zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Ljudska prava u osnovnim školama: Teorija i praksa
Analiza sustava OŠ -stavovi učenika učitelja ravnatelja i roditelja - ppt
Rezultati istraživanja
Analiza udžbenika OŠ
Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa

Analiza djelotvornosti sustava zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj
Racionalizacija sustava zaštite ljudskih prava u RH

Rationalization of the Croatian Human Rights Protection System - english


Evaluacija Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Hrvatskoj i njegova provedba
Evaluacija postojećeg sustava BPP-a u Hrvatskoj i njegova implementacija
Evaluation of the Croatian Free Legal Aid Act and it's implemenatation

Analiza uvjetnog spajanja Ureda Pučkog pravobranitelja i Centra za ljudska prava
Analiza spajanja (hrv)
Analiza spajanja (eng)

Provedba Akcijskoga plana Desetljeća za uključivanje Roma za Hrvatsku u periodu 2009. - 2010. godina (u kontekstu Okvira za praćenje Desetljeća za uključivanje Roma, UNDP, 2008)
Integracija Roma/kinja - studija

Mapping of the anti-discrimination legal, institutional and policy framework – Croatia
Croatia mapping country report

Report on measures to combat discrimination-Country Report
Report on measures to combat discrimination

Analiza i smjernice za osnaživanje romskog civilnog sektora u RH
Analiza i smjernice za osnaživanje romskog civilnog sektora u RH
Tablica romskih OCD-a u RH