O Uredu pučke pravobraniteljice

Pučka pravobraniteljica opunomoćenica je Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, središnje je tijelo za suzbijanje diskriminacije te djeluje kao Nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu osoba lišenih slobode. U svom radu je samostalna i neovisna.

Pučkog pravobranitelja i  njegove zamjenike bira Hrvatski sabor na razdoblje od 8 godina. Od 2013. godine, pučka pravobraniteljica je Lora Vidović.

VIZIJA – društvo u kojem se poštuju, promiču i štite ljudska prava, u kojem je državna uprava pravična, učinkovita i pristupačna, a svaki pojedinac ima jednake mogućnosti.

MISIJA - neovisan rad na zaštiti i promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda, suzbijanju diskriminacije i sprečavanju mučenja djelovanjem nacionalnog preventivnog mehanizma. Institucija koja svoje ciljeve ostvaruje izgradnjom autoriteta i povjerenja.

Više o nadležnostima i ovlastima pučke pravobraniteljice možete doznati ovdje.

STRUKTURA UREDA

 

 struktura ureda