Category: Mišljenja

 

Datoteke:
 

document.png Mišljenje pučke pravobraniteljice na Nacrt prijedloga Zakona o pravobranitelju za djecu

 

document.png Mišljenje na Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 

document.png Mišljenje na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

 

document.png Mišljenje, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

 

document.png Mišljenje na Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

 

document.png Mišljenje o Prijedlogu Zakona o porezu na promet nekretnina, Prijedlogu Zakona o lokalnim porezima, Prijedlogu Općeg poreznog zakona, Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

 

document.png Mišljenje na Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

document.png Mišljenje na Prijedlog zakona o zaštiti osoba od nasilja u obitelji, ožujak 2017.

 

document.png Nacrt prijedloga Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djeltanosti hitne medicine, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

document.png Javna rasprava - Ovršni zakon, Klub zastupnika Mosta

 

document.png Mišljenje pravobraniteljice na izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

 

document.png Komentari na nacrt Uredbe o snimanju iz zraka

 

document.png Mišljenje pučke pravobraniteljice na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

 

document.png Pučka pravobraniteljica o Zakonu o udrugama

 

document.png Primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Zakona o radu

 

document.png Mišljenje na nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

 

document.png Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

 

document.png Pučka pravobraniteljica podnijela primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

 

document.png Mišljenje na Zakon o strancima

 

document.png Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

 

document.png Mišljenje na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

document.png Mišljenje na Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za olakšavanje korištenja prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika

 

document.png Mišljenje na Prijedlog Direktive Vijeća o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju

 

document.png Pučka pravobraniteljica o pitanjima zaštite okoliša

 

document.png Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

document.png Javno savjetovanje o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

 

document.png Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom zakona

 

document.png Mišljenje na Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

 

document.png Mišljenje pučke pravobraniteljice na nacrt Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.-2022. i popratni Akcijski plan