U organizaciji Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) Srbije u Beogradu je  12. i 13. prosinca 2017. godine održan sastanak Mreže NPM jugoistočne Europe tijekom kojeg je savjetnica pučke pravobraniteljice, Anica Tomšić Stojkovska, prezentirala metodologiju rada Ureda pučke pravobraniteljice u obavljanju poslova NPM-a.

Više...

Na poziv Vijeća Europe, predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice, savjetnica Anica Tomšić Stojkovska, sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji Nacionalnih preventivnih mehanizama od 14. do 16. prosinca 2017. u Tunisu. Tom prilikom predstavila je rad, metodologiju i način praćenja implementacija preporuka koje NPM upućuje.

Više...

Ostale novosti

  • 1