6. i 7. listopada 2014. predstavnica NPM-a sudjelovala je na radionici u Beču, o jačanju učinkovite provedbe i  follow up preporuka“ protiv mučenja, danih od strane ovlaštenih tijela (NPM-ovi, CPT, SPT). Radionica je organizirana kao dio projekta čiji su nositelji Ludwig Boltzmann Institut u Beču i Centar za implementaciju ljudskih prava pri Sveučilištu u Bristolu.

Na radionici su sudjelovali predstavnici NPM-ova jugoistočne i srednje Europe, predstavnici CPT-a, SPT-a, APT-a, Europske komisije te Agencije Europske Unije za temeljna prava.

Više...

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjeluje na Europskom sastanku Međunarodnog savjeta za rehabilitaciju žrtava mučenja (IRCT) koji se održava u Zagrebu od 6. do 8. listopada 2014. godine. U uvodnom dijelu ovog međunarodnog događaja, pučka pravobraniteljica je ukazala na djelokrug rada Ureda pučkog pravobranitelja i posebno istakla važnost Nacionalnog preventivnog mehanizma koji je uspostavljen sukladno Fakultativnom protokolu Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.

Više...

U prostorijama Agencije za temeljna prava Europske unije (FRA) u Beču održani su, 23. i 24. rujna, sastanci Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) radne skupine za azil i migracije te Platforme o pravima migranata i tražitelja azila na kojem su sudjelovali predstavnici NPM-a.

Više...

Ostale novosti

  • 1