Zaštita i promocija ljudskih prava starijih osoba jedan su od prioritetnih područja rada pučke pravobraniteljice, što uključuje i obilaske ustanova u sustavu institucionalne skrbi za starije i nemoćne. Cilj obilazaka je, između ostalog, provjeriti uvjete života, način smještaja i postupanje prema starijim osobama u domovima socijalne skrbi. Njihovoj kvalitetnijoj pripremi pridonose informacije prikupljene u fokus grupama, a posljednje dvije, jedna s korisnicima i jedna sa zaposlenicima tri doma, održane su 1. travnja 2016.

Više...

Agencija za temeljna prava EU (FRA) objavila je 23.ožujka 2016. u Beču svoje mišljenje o određivanju liste sigurnih zemalja za povratak migranata, u kojem traži poštivanje četiri osnovna prava.

Pravo na azil, nenasilno vraćanje i zabranu kolektivnog progona podrazumijeva da svaki tražitelj azila iz sigurne zemlje ima pravo biti saslušan i imati mogućnost da uz asistenciju izloži svoj zahtjev, što jamči i pravo EU, te da nitko, bez iznimke, ne smije biti vraćen u zemlju u kojoj mu prijeti rizik od progona.

Više...

Djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma u sprečavanju mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja bilo je središte predavanja zamjenika pučke pravobraniteljice Mario Krešić studentima Sveučilišta u Splitu, u sklopu Škole ljudskih prava održane od 29. veljače do 5. ožujka 2016. u Splitu.

Uz osnovne podatke o nadležnosti, zakonskoj regulaciji i međunarodnim standardima, zamjenik Krešić studentima je detaljnije objasnio ciljeve i rezultate nenajavljenih obilazaka Ureda pučke pravobraniteljice u skladu s NPM nadležnosti, a koji uključuju mjesta na kojima se nalaze ili se mogu nalaziti osobe lišene slobode, primjerice kaznionice i zatvori ili psihijatrijske bolnice.

Više...

Ostale novosti

  • 1