Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjeluje na Europskom sastanku Međunarodnog savjeta za rehabilitaciju žrtava mučenja (IRCT) koji se održava u Zagrebu od 6. do 8. listopada 2014. godine. U uvodnom dijelu ovog međunarodnog događaja, pučka pravobraniteljica je ukazala na djelokrug rada Ureda pučkog pravobranitelja i posebno istakla važnost Nacionalnog preventivnog mehanizma koji je uspostavljen sukladno Fakultativnom protokolu Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.

Više...

U prostorijama Agencije za temeljna prava Europske unije (FRA) u Beču održani su, 23. i 24. rujna, sastanci Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) radne skupine za azil i migracije te Platforme o pravima migranata i tražitelja azila na kojem su sudjelovali predstavnici NPM-a.

Više...

Dana 12. i 13. lipnja 2014. godine NPM je nenajavljeno obišao Psihijatrijsku bolnicu „Ugljan“ na otoku Ugljanu.

Tijekom obilaska izvršen je pregled cjelokupnog rada Bolnice, s posebnim naglaskom na provođenje prisilne hospitalizacije osoba s duševnim smetnjama te primjenu mjera fizičkog sputavanja. Najviše pažnje posvećeno je pregledu forenzičkog odjela, odjela za psihogerijatriju, akutnih odjela te posebnog odjela socijalne skrbi.

Više...

Ostale novosti

  • 1