Osiguravanje redovitih liječničkih pregleda i pravovremenih terapija ilegalnim migrantima znak je da država poštuje osnovno ljudsko pravo na zdravlje. No, državama takav pristup znači i niže troškove, za razliku od pružanja isključivo hitne liječničke pomoći. Pokazala je to analiza Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), koja je jučer predstavljena u Bruxellesu.

Više...

Kriteriji za lišavanje poslovne sposobnosti osoba s psihičkom bolesti, pravna regulativa ove tematike te poteškoće u postupcima vraćanja poslovne sposobnosti bile su dio tema stručnog skupa „Zaštita prava osoba lišenih poslovne sposobnosti“, koji je, u organizaciji Udruge za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“, održan 18. lipnja u Kući ljudskih prava.

Na skupu je sudjelovala i predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice, kao dio redovne suradnje Ureda, odnosno Službe za osobe lišene slobode i nacionalni preventivni mehanizam, sa stručnjacima iz područja zaštite ljudskih prava najosjetljivijih članova društva. 

Više...

Ostale novosti

  • 1