uesnici opcat foruma u palati srbijaDana 27. i 28. studenog 2014. predstavnica NPM-a sudjelovala je na OPCAT forumu održanom u Beogradu, na temu prevencije mučenja i borbe protiv nekažnjivosti. Forum je organiziran u sklopu sastanka Mreže NPM-ova Jugoistočne Europe u suradnji sa OSCE-om i UNHCR-om.

Na forumu su sudjelovali predstavnici NPM-ova Mreže Jugoistočne Europe te predstavnici ostalih europskih NPM-ova (primjerice Češka, Francuska, Poljska), predsjednik SPT-a, potpredsjednik CPT-a, predstavnici Vijeća Europe, predstavnici APT-a, te predstavnici ruskih nevladinih organizacija (sudjelovali su kao promatrači).

Više...

Predstavnici NPM-a sudjelovali su na seminaru o nadzora psihijatrijskih ustanova radi zaštite od mučenja ili neljudskog postupanja koji je održan 20. i 21. listopada 2014. godine u Skopju.  Seminar je organiziran kao dio suradnje mreže nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM) Jugoistočne Europe u suradnji sa TAIEX-om.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici NPM-ova iz mreže Jugoistočne Europe (Albanija, Austrija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija), predstavnici pravobraniteljskih institucija Bosne i Hercegovine i Mađarske,  predstavnici Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), predstavnici Pododbora Ujedinjenih naroda za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (SPT) te brojni stručnjaci iz područja psihijatrije.

Više...

Ostale novosti

  • 1