Rastući interes vlada, civilnog društva i ostalih dionika u potrazi za pouzdanim, jeftinim i humanim načinima tretmana tražitelja azila, izbjeglica i migranata, odnosno potreba za smanjenjem broja slučajeva pritvaranja, potaknuli su Međunarodnu pritvorsku koalicija (IDC) na pripremu svojevrsnog vodiča, kao doprinosa u pronalasku boljih rješenja od pritvora.

Izradi vodiča prethodilo je opsežno istraživanje IDC-a, s ciljem identificiranja alternativa za pritvaranje migranata. Pri tome navode kako je pritvor legalan, nužan i proporcionalan u pojedinačnom slučaju, kada se primjenjuje samo kao posljednje sredstvo i u izuzetnim slučajevima te nudi opciju smještaja u zajednice gdje god je to moguće jer su učinkovitije.

Više...

Zaštita i promocija ljudskih prava starijih osoba jedan su od prioritetnih područja rada pučke pravobraniteljice, što uključuje i obilaske ustanova u sustavu institucionalne skrbi za starije i nemoćne. Cilj obilazaka je, između ostalog, provjeriti uvjete života, način smještaja i postupanje prema starijim osobama u domovima socijalne skrbi. Njihovoj kvalitetnijoj pripremi pridonose informacije prikupljene u fokus grupama, a posljednje dvije, jedna s korisnicima i jedna sa zaposlenicima tri doma, održane su 1. travnja 2016.

Više...

Agencija za temeljna prava EU (FRA) objavila je 23.ožujka 2016. u Beču svoje mišljenje o određivanju liste sigurnih zemalja za povratak migranata, u kojem traži poštivanje četiri osnovna prava.

Pravo na azil, nenasilno vraćanje i zabranu kolektivnog progona podrazumijeva da svaki tražitelj azila iz sigurne zemlje ima pravo biti saslušan i imati mogućnost da uz asistenciju izloži svoj zahtjev, što jamči i pravo EU, te da nitko, bez iznimke, ne smije biti vraćen u zemlju u kojoj mu prijeti rizik od progona.

Više...

Ostale novosti

  • 1